PETRING CHAT

Onze online winkel gebruikt cookies die nodig zijn voor een goede werking. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Als u niet wilt dat onze website cookies op uw apparaat opslaat, wijzigt u de instellingen van uw webbrowser.

PRIVACYBELEID PPH WGM SP. J.

Dit privacybeleid beschrijft de regels voor de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt in verband met het gebruik van websites die worden aangeboden in het domein www.wgm.com.pl of andere domeinen die worden beheerd door PPH WGM Sp. J. met betrekking tot dit Privacybeleid (hierna "Website").

Als dit document verwijst naar de "Service", moet dit worden opgevat als diensten die worden geleverd als onderdeel van de Website, inclusief het gebruik van een gebruikersaccount dat beschikbaar is via de Website, evenals kortingswedstrijden, games en andere soortgelijke acties die worden georganiseerd voor Website-gebruikers (hierna "Gebruikers", afzonderlijk "Gebruiker"). De regels voor het gebruik van individuele Services zoals uiteengezet in de voorschriften van deze Services kunnen afzonderlijke regels definiëren voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

I. Beheerder

De beheerder van de persoonlijke gegevens van Gebruikers die worden verstrekt in verband met het gebruik van de Services (hierna: "Persoonlijke gegevens") is PPH WGM Mirosław Wasilewski, Grażyna Wasilewska, gevestigd in Przylep, op ul. Ogrodniczaj 5, 66-015 Przylep, ingeschreven in het register van ondernemers van het National Court Register onder KRS-nummer 0000247612, NIP: 9730849793, REGON: 08006566100000.

II. Regels voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van gebruikers

 1. Voor het bekijken van de inhoud van de Website hoeft de Gebruiker geen Persoonsgegevens te verstrekken.
 2. Voor het gebruik van de Diensten kan de Gebruiker Persoonsgegevens verstrekken. In dit geval kan het niet verstrekken van Persoonsgegevens de mogelijkheid om de Diensten te gebruiken beperken.
 3. Het verstrekken van Persoonsgegevens door de Gebruiker kan ook vereist zijn in andere gerechtvaardigde omstandigheden, bijvoorbeeld het sturen van een verzoek aan de Beheerder voor het verstrekken van specifieke informatie, waarover de Gebruiker telkens zal worden geïnformeerd.
 4. Als de Gebruiker de Diensten gebruikt met behulp van mobiele apparaten, kan de Beheerder met name identificatiegegevens van het mobiele apparaat, de internetserviceprovider en de abonnee verkrijgen. De op deze manier verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor statistische doeleinden of om een ​​correct gebruik van de Website door de Gebruiker te waarborgen.
 5. De beheerder kan enquêtes houden onder gebruikers om specifieke demografische en profielgegevens te verkrijgen (zoals leeftijd, opleiding, beroep, inkomsten). Het invullen van de enquête is altijd vrijwillig en de op deze manier verzamelde Persoonsgegevens worden anoniem verwerkt en gebruikt voor statistische analyses en het creëren van een collectief beeld van Gebruikers dat wordt overgedragen aan de partners van de Beheerder. Het verstrekken van deze gegevens is altijd vrijwillig.

III. Omvang van persoonsgegevens en hun verwerking

 1. Voor zover gerechtvaardigd door een bepaalde Dienst, kan de Beheerder de Gebruiker vragen om in het bijzonder de volgende Persoonsgegevens te verstrekken: naam en voornaam, adres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres. Het reglement van de Dienst kan andere Persoonsgegevens aangeven die de Gebruiker moet verstrekken om de Dienst te gebruiken.
 2. De Beheerder verwerkt Persoonsgegevens om de Diensten te leveren, voor de marketing van zijn diensten en producten en voor andere wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

IV. De grondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toestemming van de Gebruiker en in gevallen waarin de wet de Beheerder machtigt om persoonsgegevens te verwerken.
 2. De toestemming van de Gebruiker voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens vindt plaats door de juiste plaats in het formulier te selecteren tijdens de registratieprocedure of een andere procedure die gericht is op het mogelijk maken van het gebruik van de Diensten. De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken.

V. Commerciële informatie, enquêtes

 1. De Beheerder kan Gebruikers, inclusief de door hen opgegeven e-mailadressen, commerciële informatie sturen over de producten en diensten van entiteiten die behoren tot de WGM-groep en de producten en diensten van haar partners, ook in de vorm van webcasts, op voorwaarde dat de Gebruiker hij stemde ermee in om ze te ontvangen. De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken.
 2. De Beheerder kan Gebruikers, inclusief de door hen opgegeven e-mailadressen, enquêtes sturen waarnaar wordt verwezen in punt III.5 hierboven, op voorwaarde dat de Gebruiker ermee heeft ingestemd deze te ontvangen. De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken.
 3. De Beheerder kan Persoonsgegevens verwerken om de Diensten te verbeteren en om de advertenties, materialen of aanbevelingen die op de Website worden weergegeven aan te passen aan de voorkeuren of interesses van de Gebruiker, op voorwaarde dat de Gebruiker hiermee heeft ingestemd. Voor dit doel kan de Beheerder de Persoonsgegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt in verband met het gebruik van een bepaalde Dienst, koppelen aan andere Persoonsgegevens die betrekking hebben op die Gebruiker en die al door de Beheerder zijn verwerkt.

VI. Gegevens met betrekking tot het browsen door de inhoud van de Website

 1. De beheerder verzamelt informatie met betrekking tot het bekijken van de inhoud van de website door gebruikers, zoals het aantal en de bron van bezoeken aan een bepaalde website, bezoektijd, bekeken inhoud, aantal en type geopende subpagina's, gebruikte verwijzingen of computer-IP-nummer. De Beheerder combineert dergelijke informatie niet met de Persoonsgegevens van de Gebruiker en gebruikt deze niet om de Gebruiker te identificeren, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede levering van de Dienst.
 2. De beheerder gebruikt de informatie bedoeld in paragraaf 1 hierboven, alleen voor doeleinden die verband houden met markt- en internetverkeersonderzoek op de Website, voor statistische doeleinden, met name om de interesse in de inhoud die op de Website is geplaatst te beoordelen en om de inhoud van de Website en de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren.
 3. De beheerder maakt gebruik van cookies of iets dergelijks. Met dit soort bestanden kan de Beheerder in het bijzonder de website van de Website beter aanpassen aan de individuele interesses en voorkeuren van de Gebruiker. In de meeste webbrowsers kunt u cookies van de harde schijf van uw computer verwijderen, alle verzonden cookies blokkeren of een waarschuwing instellen voordat u een dergelijk bestand op de schijf opslaat. Raadpleeg de handleiding of het helpscherm van uw internetbrowser voor meer informatie over dergelijke functies.

VII. Overdracht en delen van persoonlijke gegevens

1. Het gebruik van sommige Diensten kan het delen of overdragen van Persoonsgegevens van de Gebruiker aan andere gebruikers van de Website of het delen of overdragen van Persoonsgegevens buiten de Website inhouden. Als als gevolg van het bovenstaande Persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere beheerder, is de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen aan het privacybeleid dat door die beheerder is vastgesteld.

2. De Beheerder kan Persoonsgegevens overdragen of beschikbaar stellen aan derden in het geval dat:

 • de gebruiker gaat akkoord of
 • het wordt gerechtvaardigd door de wet of
 • het nodig is voor de levering van de Diensten.

3. In de bovenstaande gevallen kunnen Persoonsgegevens ook worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief naar de Verenigde Staten van Amerika.

VIII. Gebruikersrechten

 1. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot de inhoud van Persoonsgegevens en om deze te corrigeren en bij te werken.
 2. In het geval van een wijziging in Persoonsgegevens, dient de Gebruiker ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens worden bijgewerkt op een gepersonaliseerd profiel op de Website, indien hij die heeft.
 3. De Beheerder biedt de Gebruiker de mogelijkheid om op verzoek van de Gebruiker en in andere gevallen zijn Persoonsgegevens uit de Dataset te verwijderen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.
 4. De Beheerder kan weigeren Persoonsgegevens te verwijderen als de Gebruiker niet alle aan de Beheerder verschuldigde bedragen heeft betaald of de voorschriften van de Website of een Dienst of toepasselijke wetgeving heeft overtreden, en het bewaren van Persoonsgegevens noodzakelijk is om deze omstandigheden op te helderen en de Aansprakelijkheid van de gebruiker.

IX. contact

 1. De Websitegebruiker kan te allen tijde contact opnemen met de Beheerder om informatie te verkrijgen over of en hoe de Beheerder zijn Persoonsgegevens gebruikt of voornemens is te gebruiken.
 2. De Websitegebruiker kan de Beheerder ook vragen om zijn Persoonsgegevens geheel of in een bepaald gedeelte te verwijderen.
 3. Het adres waarop de beheerder kan worden gecontacteerd, vindt u in het tabblad contact van deze website.